טיפ לסוכן - מס' 11

Skip Navigation Linksדף הביתטיפ לסוכןטיפ לסוכן - מס' 11

הוראות החוק בנוגע לחידוש חוזה ביטוח – לגזור ולשמור

מצד סוכן הביטוח

על סוכן הביטוח חלה חובה לקבל את הסכמת המבוטח לחידוש הביטוח (החל מ- 31.3.2015) – בשלב זה אין חובה בתיעוד למי שיש מערכת הקלטה במשרד יש לתייק את תיעוד ההסכמה בטלפון בתיק לקוח ורצוי להתחיל מעכשיו לתעד הסכמה באמצעות מייל/מסרון/פקס/חתימה על טופס.

  • חובת התיעוד ע"י הסוכן תכנס לתוקף בתאריך 31.3.2016

מצד חברת הביטוח

  • על חברת הביטוח להודיע למבוטח 30 יום לפני תום תקופת הביטוח על תפוגת הביטוח
  • על חברת הביטוח לקבל את הסכמת המבוטח לחידוש הפוליסה ישירות או דרך סוכן הביטוח
    באמצעות דואר/מייל/מסרון או שיחה מתועדת ומוקלטת

הוראות החוק חלות על פוליסות בענפי הפרט (ביטוח רכב רכוש, רכב חובה, תאונות אישיות, מקיף דירות).

הבהרה!

למען הסר ספק כל הנכתב בטיפים המקצועיים אינו בא להחליף את החוק והוראות המפקח על הביטוח, אלא בא לסייע לסוכן הביטוח בהבנה ויישום הוראות הדין במשרדו. בנוסף אין בהם כדי להחליף חוות דעת משפטית מקצועית הנסמכת על אסמכתאות ונתונים בקשר לכל מקרה לגופו.