ביטוח דירה

Skip Navigation Linksדף הביתפתרונות ופוליסותביטוח דירה

כיסוי לנזק הנגרם לבית ולרכוש / אתם יכולים לבנות עלינו!

הבית בו אתה גר ובו מוחזק רכושך הוא אחד הנכסים החשובים ביותר שלך - ולכן חשוב לבטח אותו. ביטוח דירה באשכולות - קבוצת סוכנים מספק לך כיסוי מפני מגוון נזקים העשויים להיגרם לביתך ולרכושך.

מדוע אני זקוק לביטוח דירה?

אתה זקוק לביטוח דירה מאותה סיבה שאינך משאיר את הגז פתוח בבית, שאתה נועל אותו בצאתך, ואולי גם מפעיל בו מערכת אזעקה: הבית הוא אחד הנכסים החשובים ביותר ברשותך, הוא מהווה את מקום המגורים שלך ושל קרוביך, ואתה מחזיק בו רכוש היקר לך. חשוב להגן עליו גם מפני נזק שאין לך שליטה עליו, וביטוח דירה מעניק לך כיסוי להוצאות נזקים כאלה.

אילו סוגי ביטוח דירה קיימים?

קיימים שני סוגים עיקריים של ביטוח דירה:
  • ביטוח מבנה, ביטוח המעניק כיסוי לנזקי שריפה, אסון טבע ומקרים נוספים בהם נגרם נזק פיסי למבנה הבית. ניתן לבטח כל מבנה שהוא הנמצא ברשותך, גם אם אינך מתגורר בו.
  • ביטוח תכולה, ביטוח המעניק כיסוי לנזקי גניבה, חבלה, ומקרים נוספים בהם נגרם נזק לרכוש הנמצא בביתך. ניתן לבטח כל רכוש שהוא הנמצא ברשותך, גם אם המבנה בו הוא מוחזק אינו בבעלותך.
 
ניתן לרכוש את שני סוגי הביטוח ביחד, אך גם בנפרד: אם אתה משכיר דירה, למשל, סביר שתרצה לבטח את המבנה, בעוד ביטוח הרכוש יהיה באחריות השוכרים וכן הלאה.

ביטוח דירה באשכולות - קבוצת סוכנים

באשכולות - קבוצת סוכנים אנו מבטחים את כל סוגי הדירות ואת כל סוגי הרכוש – אף נכס אינו גדול או קטן מדי עבורנו. פוליסת ביטוח הדירה שנתאים עבורך תותאם לסוג הדירה והרכוש שברשותך, ותעניק לך כיסוי הולם במידה ונגרם להם נזק.