טיפ לסוכן - מס' 8

Skip Navigation Linksדף הביתטיפ לסוכןטיפ לסוכן - מס' 8

יפויי כוח – חלק א'

על-פי הנחיות האוצר חובה לסיים ולהחתים את הלקוחות על ייפוי כח עד לתאריך 1.7.2017


נספח ב1 למעשה משמש מינוי סוכן על כלל המוצרים הפנסיונים של הלקוח בהווה ובעתיד במסגרת הזמן שנקבעה. משמעות חתימה על ב1 היא למעשה חובת טיפול ומתן שירות של הסוכן המחתים על כל המוצרים הפנסיונים שיש ללקוח אצל כל יצרן בשוק, ולדבר יש משמעויות שלא תמיד עולות בקנה מידה עם מבחן עלות/תועלת.

ניתן בטופס זה להחריג מוצרים כגון קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, ולמעשה דרך ההחרגה להחליט במה אתה מעוניין לתת שירות ובאיזה מוצרים אינך מעוניין להתעסק.

אין אפשרות בנספח ב1 לקבל רק מידעים בלבד. שימו לב - החתמת לקוח על נספח ב1 היא אך ורק פרונטלית בפני בעל הרישיון ולא בשום אמצעי אחר.

הבהרה!

למען הסר ספק כל הנכתב בטיפים המקצועיים אינו בא להחליף את החוק והוראות המפקח על הביטוח, אלא בא לסייע לסוכן הביטוח בהבנה ויישום הוראות הדין במשרדו. בנוסף אין בהם כדי להחליף חוות דעת משפטית מקצועית הנסמכת על אסמכתאות ונתונים בקשר לכל מקרה לגופו.