טיפ לסוכן - מס' 6

Skip Navigation Linksדף הביתטיפ לסוכןטיפ לסוכן - מס' 6

חידוש אוטומטי בביטוח כללי

ניתן לחדש אוטומטית את הביטוח באם סוכם בין הסוכן לבין המבוטח במפורש כי הביטוח יחודש בתקופה נקובה או לחילופין אם כבר קיים נוהג בין הלקוח לסוכנות/הסוכן/חברת הביטוח לחידוש תקופת הביטוח.

הבהרה!

למען הסר ספק כל הנכתב בטיפים המקצועיים אינו בא להחליף את החוק והוראות המפקח על הביטוח, אלא בא לסייע לסוכן הביטוח בהבנה ויישום הוראות הדין במשרדו. בנוסף אין בהם כדי להחליף חוות דעת משפטית מקצועית הנסמכת על אסמכתאות ונתונים בקשר לכל מקרה לגופו.