טיפ לסוכן - מס' 5

Skip Navigation Linksדף הביתטיפ לסוכןטיפ לסוכן - מס' 5

חוזר השחלוף

נפגשתם עם לקוח והחלפתם או שיניתם לו כיסוי? עליכם למלא שאלון עם פרטי המבוטח בפגישה אישית או דרך הקלטת שיחה. את השאלון המלא יש למסור הן לחברה המבטחת והן למבוטח (ללקוח).


הוראות החוזר חלות על כל הצעה והנפקה של פוליסות ביטוח חיים, הוספת כיסויים או הגדלת פרמיות אשר יש בהן כדי לגרום לשינוי בפוליסה קיימת. בנוסף, באחריות סוכן הביטוח לקבל מהמבטחים בפוליסה הקיימת, אותה מבקשים לשחלף, את כל המידע הרלוונטי לגבי תכנית הביטוח הקיימת כדי לבצע השוואה.

הבהרה!

למען הסר ספק כל הנכתב בטיפים המקצועיים אינו בא להחליף את החוק והוראות המפקח על הביטוח, אלא בא לסייע לסוכן הביטוח בהבנה ויישום הוראות הדין במשרדו. בנוסף אין בהם כדי להחליף חוות דעת משפטית מקצועית הנסמכת על אסמכתאות ונתונים בקשר לכל מקרה לגופו.