טיפ לסוכן - מס' 1

Skip Navigation Linksדף הביתטיפ לסוכןטיפ לסוכן - מס' 1

גילוי נאות

לשון החוק: "על פי חוק הפיקוח כל בעל רשיון (סוכן ביטוח / משווק / יועץ פנסיוני) יגלה ללקוח בגילוי נאות את כל העניינים המהותיים לייעוץ או לשיווק הפנסיוני הניתן על ידו..."

אז מה עושים בפועל?

תולים שלט במשרד במקום בולט וברור על השלט לכלול את הפרטים הבאים:

  • שם הסוכנות וכן את השם כפי שמופיע ברשיון.
  • סוג הרשיון שברשותכם (סוכן ביטוח פנסיוני / משווק פנסיוני / יועץ פנסיוני כל אחד על פי הכשרתו).
  • החברות והגופים המוסדיים איתם אתם עובדים ואת מוצריהם אתם משווקים.


דואגים שכל הפרטים המצויינים בפסקה 1 יופיעו על גבי כרטיס הביקור שלכם, על הניירת המשרדית ועל כל פרסום מטעמכם כולל בדף הפייסבוק ובאתר(למי שיש).

נפגשים עם לקוח? עליכם לגלות ללקוח בלשון ברורה ומובנת לו את כל הפרטים המופיעים בפסקה 1 לפני תחילת השיווק הפנסיוני - במקרה כזה ניתן להציג עצמכם בשם ובמקצוע יחד עם הצגת כרטיס ביקור שיימסר ללקוח.

חובת הגילוי הנאות שלפי חוק הפיקוח על העיסוק הפנסיוני אינה באה במקום החובה למסור ללקוח מסמך הנמקה ואת 'נספח ב' (רשימת 5 היצרנים) ואין במסירת מסמך ההנמקה להחליף את חובת הגילוי הנאות המצויינת לעיל.

הבהרה!

למען הסר ספק כל הנכתב בטיפים המקצועיים אינו בא להחליף את החוק והוראות המפקח על הביטוח, אלא בא לסייע לסוכן הביטוח בהבנה ויישום הוראות הדין במשרדו. בנוסף אין בהם כדי להחליף חוות דעת משפטית מקצועית הנסמכת על אסמכתאות ונתונים בקשר לכל מקרה לגופו.