טיפ לסוכן - מס' 7

Skip Navigation Linksדף הביתטיפ לסוכןטיפ לסוכן - מס' 7

המסלקה כבר כאן...האם גם אתם?

החל מתאריך 1/1/2014 נכנס לתוקף חוזר גופים מוסדיים, שעניינו ”מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני (להלן ”חוזר מבנה אחיד“).


המשמעות המעשית היא שכל בקשת מידע של סוכן בתחום המוצרים הפנסיונים בלבד תהיה אך ורק באמצעות מבנה אחיד של ממשק אחזקות.
כדי לפשט את הנושא, אציין שמדובר אך ורק בפניות עבור לקוחות שאינם לקוחות הסוכן בחברה זו או אחרת והסוכן העביר ייפוי כוח מסוג ב1 או ב2 בגין לקוחות אלו ומבקש לקבל מידע עבורם וכו‘. בהתאם, חלק מהחברות.

בימים אלה החלו להוציא הנחיות מסודרות לסוכנים מה נדרש לעשות כדי להיות ערוך החל מחודש ינואר 2014 לקבל מידע מסוג זה. המלצתי לכל סוכן לפנות לחברות איתן הוא עובד ולבקש הסבר כיצד עליו לנהוג כדי שיוכל לקבל נתונים אלו בשנת 2014. אנא, עשו זאת כבר עכשיו ואל תמתינו לדקה ה-90.

במקביל, בימים הקרובים תוציא הלשכה הנחיות מפורטות כיצד יש לנהוג ואיזה כלים יעמדו לרשות הסוכנים לקבלת המידע באמצעות המבנה האחיד של ממשק האחזקות. נקודה נוספת אותה ברצוני להזכיר היא כי החל מתאריך 1/12/13 - כל בקשה לקבלת מידע חד פעמי ללא פרטי זיהוי של המוצר הפנסיוני (הקרוי: ”נספח א‘“) נעשית אך ורק דרך מערכת המסלקה בלבד ואין אפשרות לקבל מידע זה בדרך אחרת.

הבהרה!

למען הסר ספק כל הנכתב בטיפים המקצועיים אינו בא להחליף את החוק והוראות המפקח על הביטוח, אלא בא לסייע לסוכן הביטוח בהבנה ויישום הוראות הדין במשרדו. בנוסף אין בהם כדי להחליף חוות דעת משפטית מקצועית הנסמכת על אסמכתאות ונתונים בקשר לכל מקרה לגופו.